Ekonomi & redovisning i Söderhamn

Bjerknes Ekonomi & Redovisning är ett familjeföretag som funnits i samma familj sedan starten 1983. Vi erbjuder ekonomi- och redovisningstjänster till företagare, föreningar och privatpersoner. Varmt välkommen till oss!

Ekonomi & Administration i Söderhamn

Välkommen till Bjerknes Ekonomi & Redovisning

Bjerknes Ekonomi & Redovisning är en liten byrå och det tycker vi har många fördelar. Kontakten blir mer personlig och du som kund vet vem som arbetar med ditt material. Sekretessen är stor i och med att inte så många har insyn i ditt material. Vi är flexibla både vad det gäller arbetstider och arbetsställe. Har du svårt att komma ifrån på dagtid vardagar så kan vi lösa det. Om du tycker det passar bättre så kommer vi till dig och arbetar på ditt kontor. 

Vårat kontor ligger i Trönö, nära Söderhamn. Dit är alla välkomna och vi finns aldrig längre bort än en postlåda. Vi försöker att alltid hitta lösningar som passar och underlättar för dig som kund. 

Våra tjänster mot företag

En liten redovisningsbyrå har många fördelar. Vi kan vara flexibla både vad det gäller arbetstider och arbetsställe. Har du svårt att komma ifrån på dagtid vardagar så kan vi lösa det. Om du tycker det passar bättre så kommer vi till dig och arbetar på ditt kontor. Låt oss hjälpa dig och ditt företag.
Boka ett möte
 1. Redovisning

  • Genomgång och sortering av inlämnat material
  • Löpande bokföring
  • Framtagning av ekonomiska rapporter
  • Analyser och ekonomisk rådgivning
  • Momsredovisning och skattedeklaration
  • Eu-redovisning
 2. Bokslut & deklaration

  • Inventarieförteckning och avskrivningsplan
  • Inventering och lager
  • Kontoavstämningar och kontospecifikationer
  • Bokslutsdispositioner
  • Deklaration och skatteberäkning
  • Årsredovisning till Bolagsverket
  • Anstånd att lämna deklaration
  • Ansökan om förtidsåterbetalning av överskjutande skatt
  • Preliminärdeklaration
 3. Personaladministration

  • Löner och personalregister
  • Kontrolluppgift till Skatteverket
  • Rapportering till FORA
  • Upprättande av anställningsavtal, arbetsgivarintyg mm
 4. Fakturering & reskontra

  • Kund- och artikelregister
  • Order- och fakturautskrifter
  • Kundreskontrabevakning med påminnelser samt krav
  • Hyresdebitering
 5. Övrigt

  • Betalningsadministration
  • Investeringskalkyler mm
  • Framtagning av mallar i Excel eller i andra program
  • Avtal, kontrakt mm
  • Bidragsansökningar och redovisningar
  • Utbildning
  • Besvärsskrivelser
  • Bolagsverket

Föreningar

 • Medlemsregister
 • Utdebitering och kallelser
 • Bokföring, bokslut och deklaration
 • Revision
 • Anställda
 • Betalningsadministration
 • Reskontrabevakning
 • Bidragsansökningar och redovisning av projekt

Privatpersoner

 • Deklarationshjälp
 • Skattekonsultation
 • Ekonomisk konsultation
 • Avtal
 • Bouppteckning m.m.

Nyföretagare

 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Val av företagsform
 • Bolagsbildning
 • Skatte- och avgiftsanmälan

Intresserad? Boka tid för en kostnadsfri genomgång!