Företag

Redovisning

 • Genomgång och sortering av inlämnat material
 • Löpande bokföring
 • Framtagning av ekonomiska rapporter
 • Analyser och ekonomisk rådgivning
 • Momsredovisning och skattedeklaration
 • Eu-redovisning

Bokslut & deklaration 

 • Inventarieförteckning och avskrivningsplan
 • Inventering och lager
 • Kontoavstämningar och kontospecifikationer
 • Bokslutsdispositioner
 • Deklaration och skatteberäkning
 • Årsredovisning till Bolagsverket
 • Anstånd att lämna deklaration
 • Ansökan om förtidsåterbetalning av överskjutande skatt
 • Preliminärdeklaration

 Personaladministration

 • Löner och personalregister
 • Kontrolluppgift till Skatteverket
 • Rapportering till FORA
 • Upprättande av anställningsavtal, arbetsgivarintyg mm

Fakturering & reskontra

 • Kund- och artikelregister
 • Order- och fakturautskrifter
 • Kundreskontrabevakning med påminnelser samt krav
 • Hyresdebitering

Övrigt

 • Betalningsadministration
 • Investeringskalkyler mm
 • Framtagning av mallar i Excel eller i andra program
 • Avtal, kontrakt mm
 • Bidragsansökningar och redovisningar
 • Utbildning
 • Besvärsskrivelser
 • Bolagsverket

Föreningar

 • Medlemsregister
 • Utdebitering och kallelser
 • Bokföring, bokslut och deklaration
 • Revision
 • Anställda
 • Betalningsadministration
 • Reskontrabevakning
 • Bidragsansökningar och redovisning av projekt

Privatpersoner

 • Deklarationshjälp
 • Skattekonsultation
 • Ekonomisk konsultation
 • Avtal
 • Bouppteckning mm

Nyföretagare

 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Val av företagsform 
 • Bolagsbildning
 • Skatte- och avgiftsanmälan

empty_alt 

empty_alt